fbpx

พร้อมส่งผิวสวยแล้ว..วันนี้

มีช่องทางการชำระเงินทางไหนบ้าง ?
ตอบ 1. ชำระด้วยเงินสด ลูกค้าสามารถเข้ามาซื้อสินค้าและชำระเงินสดกับเจ้าหน้าที่ดูแลการขายได้ที่บริษัทโดยตรง 
2. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร ท่านสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

หลังจากชำระเงินแล้วต้องทำไงต่อ ?
ตอบ เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางที่ทำการสั่งซื้อสินค้า พร้อมแจ้ง
ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หลังจากนั้นทางบริษัทจะทำการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าและทำการจัดส่งสินค้าในขั้นตอนต่อไปค่ะ

ส่งสินค้าวันไหนคะ ?
ตอบ วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ

ค่าจัดส่งเท่าไรคะ
ตอบ 1. เริ่มต้นค่าจัดส่งภายในประเทศ 50 บาท (EMS) หรือคิดตามน้ำหนักสินค้าจริง
2. ค่าจัดส่งต่างประเทศ คิดตามประเภทการจัดส่งและน้ำหนักสินค้าจริง

ใช้เวลาในการจัดส่งกี่วันคะ
ตอบ 1. พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯจัดส่ง 1-2 วันทำการถัดไปสำหรับการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยก่อน 14.00 น. ของวันนั้น หากชำระหลังจาก 14.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการถัดไป
2. พื้นที่ในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัดจัดส่ง 2-3 วันทำการถัดไป สำหรับการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยก่อน 14.00 น. ของวันนั้น หากชำระหลังจาก 14.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3-4 วันทำการถัดไป
3. พื้นที่ห่างไกล และพื้นที่พิเศษจัดส่ง 5-7 วันทำการถัดไป

Change location and language ไทย – ไทย

บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

EVE'S CORPORATION CO., LTD.

0