fbpx

พร้อมส่งผิวสวยแล้ว..วันนี้

LAB & FACTORY

LAB & FACTORY

เพราะอีฟส์จะต้องผลิตและส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุด

พร้อมการันตีความปลอดภัย ให้แก่ลูกค้าทุกคน

"

พวกเรามี โรงงานเป็นของตัวเอง
เราจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าของเราจะไม่มีอันตราย

"

Group

จากจุดเริ่มต้นของ EVE's เมื่อ 8 ปีที่แล้ว จากแบรนด์ออนไลน์ที่พัฒนาตัวเอง จนก้าวมาสู่ผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ มีโรงงานผลิตตามมาตราฐาน GMP เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่มือลูกค้าให้กับแบรนด์

มอบสิ่งที่ปลอดภัย
ศึกษามาอย่างถ่องแท้

มอบสิ่งที่ปลอดภัย ศึกษามาอย่างท่องแท้

นี่คือตัวตนความเป็น

ผลิตภัณฑ์ EVE’S ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2011 โดย คุณวลัยพรรณ รัศมี (คุณอีฟ) มีจุดเริ่มตันจาก “ความรัก” ในความสวยที่ถูกต้อง และการดูแลผิวที่ถูกวิธี จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ไปศึกษาต่อด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยตรง เพื่อนำความรู้ด้านความงามที่ได้ มาดูแลตัวเองและคนรอบตัวจนในที่สุดจึงเป็นจุดเริ่มตันของ “แบรนด์ EVE’S” ในเวลาต่อมา

จากนั้น เมื่อเข้าสู่วงการสุขภาพและความงามเต็มตัว จึงทำให้รู้ว่า “ความรู้” เพียงอย่างเดียว ไม่อาจตอบโจทยการผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพได้ เพราะการผลิตแบบ OEM (จ้างโรงงานให้พลิต) มีเงื่อนไขและข้อจำกัดมากมายที่ทำให้ทางแบรนด์ไม่สามารถควบคุมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานได้ทุกขั้นตอน

ปี 2019 แบรนด์ EVE’S จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เนจ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตครื่องสำอางของตนเอง จนกลายเป็นแบรนด์ออนไลน์ เจ้าแรกและเจ้าเดียว ที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง โดยทำงานภายใต้กรอบ ความคิดที่เป็น DNA ของแบรนด์ EVE’S ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เข้าใจหลักการทำงานตามกระบวนการโครงสร้างของผิวอย่างแท้จริง ค้นหาสารออกฤทธิ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด จึงทำให้ทุกผลิตภัณฑ์ของ EVE’S ตอบโจทย์ปัญหาผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

นี่คือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่เราทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่า EVE’S มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างมาตราฐาน ให้กับแบรนด์ออนไลน์ขนาดไหน และเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอน 

 

โรงงานอีฟส์ ของเรามีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเชื้อในห้องที่ควบคุม เพื่อความปลอดภัยไม่ให้มีเชื้อเข้าไปเจือปนกับเนื้อครีมได้ ได้แก่ ห้องผสม ห้องบรรจุ ห้องแบ่งชั่ง ส่วนห้องอื่นๆ ก็ต้องควบคุมระดับให้ต่ำกว่า 50cfu/15 min สำหรับห้องที่ควบคุม ต้องตรวจสอบคุณภาพเชื้อ ดังนี้

1

ควบคุมเชื้อจากพนักงาน

ได้แก่ ชุดกราว ความสะอาดของพนักงาน
โดยการใช้ alcohol 70% ทำการฆ่าเชื้อ

2

การควบคุมเชื้อจากผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (BULK)

ทางหน่วยงานผลิตมีการเก็บตัวอย่าง และส่งให้ QC ตรวจสอบทางด้านเชื้อ ตามแผนการสุ่มตรวจสอบ โดยจะทำการเก็บใส่ขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว นำตัวยาใส่ขวด จำนวน 1 ขวด ทางหน่วยงานQC นำขวดตัวอย่างส่งตรวจจากห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นLab ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ โดยการตรวจสอบจะตรวจสอบหาเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ เชื้อแบคทีรา และเชื้อรา รวมถึงเชื้อก่อโรคทั้ง 5 ชนิด และจากการส่งตรวจตัวอย่างทั้งหมด ผลไม่พบเชื้อที่เป็นอันตรายก่อโรค และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3

วิธีการจัดเก็บตัวยา ใช้วิธี ASAPTIC TECHNIQUE

(เป็นการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีปลอดเชื้อ) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ต้องปลอดเชื้อ ใส่ถุงมือสุ่มตัวอย่าง สภาวะแวดล้อมต้องสเปรย์ ด้วย alcohol70% ในระหว่างการสุ่ม ซึ่งวิธีทั้งหมดนี้เป็นการควบคุม ณภาพสินค้า และวิธีการสุ่มแบบปลอดภัยค่ะ

เราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้อีฟส์

บริษัท เนจ ไซเอนซ์ จำกัด

เลขที่ 5/10 หมู่ที่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Change location and language ไทย – ไทย

บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

EVE'S CORPORATION CO., LTD.

0