fbpx

พร้อมส่งผิวสวยแล้ว..วันนี้

วิธีการสั่งซื้อ

how to buy

eve's products

1

เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ คลิก เพิ่มในถุงช็อปปิ้ง

2

หรือคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูข้อมูลสินค้า
ต้องการสั่งซื้อ คลิก เพิ่มในถุงช็อปปิ้ง

3

ดูสินค้าที่เลือกไว้โดยคลิกที่ รูปถุงช็อปปิ้ง จากนั้นคลิก ดูถุงช็อปปิ้ง

4

สามารถแก้ไขจำนวนหรือรายการสินค้าได้ และคลิก ปรับปรุงสินค้า
จากนั้น คลิก สั่งซื้อและชำระเงิน

5

หากเป็นสมาชิกแล้ว คลิก เข้าสู่ระบบที่นี่
(ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก)

6

อีกช่องทางหนึ่งสำหรับการเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

7

กรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน

8

หรือระบุให้จัดส่งไปยังที่อยู่อื่นได้ที่ จัดส่งไปยังที่อยู่อื่น?

9

คลิก สั่งซื้อ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

10

การสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว โดยคำสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

11

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานการโอนเงิน
จากนั้นรออีเมลยืนยันการชำระเงินและแจ้งการจัดส่งสินค้า

1

เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
กด เพิ่มในถุงช็อปปิ้ง

2

หรือดูรายละเอียดสินค้า
แล้วกด เพิ่มในถุงช็อปปิ้ง

3

ดูสินค้าที่เลือกไว้โดยกดที่ไอคอนถุงช็อปปิ้ง
จากนั้นกด ดูถุงช็อปปิ้ง

4

สามารถแก้ไขจำนวนหรือรายการสินค้าได้
และกดปรับปรุงสินค้า
จากนั้น กด สั่งซื้อและชำระเงิน

5

หากเป็นสมาชิกแล้ว กด เข้าสู่ระบบที่นี่
(ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก)

6

อีกช่องทางหนึ่งสำหรับการเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

7

กรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน

8

หรือระบุให้จัดส่งไปยังที่อยู่อื่นได้ที่
จัดส่งไปยังที่อยู่อื่น?

9

กด สั่งซื้อ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

10

การสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
โดยคำสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

11

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานการโอนเงิน
จากนั้นรออีเมลยืนยันการชำระเงิน
และแจ้งการจัดส่งสินค้า

1

เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ

2

กด เพิ่มในถุงช็อปปิิ้ง

3

ดูสินค้าที่เลือกไว้โดยกดที่ไอคอนถุงช็อปปิ้ง จากนั้นกด ดูถุงช็อปปิ้ง

4

สามารถแก้ไขจำนวนหรือรายการสินค้าได้ และกดปรับปรุงสินค้า
จากนั้นกด สั่งซื้อและชำระเงิน

5

หากเป็นสมาชิกแล้ว กด เข้าสู่ระบบที่นี่
(ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก)

6

อีกช่องทางหนึ่งสำหรับการเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

7

กรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน

8

หรือระบุให้จัดส่งไปยังที่อยู่อื่นได้ที่ จัดส่งไปยังที่อยู่อื่น?

9

กด สั่งซื้อ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

10

การสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว โดยคำสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

11

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานการโอนเงิน
จากนั้นรออีเมลยืนยันการชำระเงินและแจ้งการจัดส่งสินค้า

Change location and language ไทย – ไทย

บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

EVE'S CORPORATION CO., LTD.

0