fbpx

พร้อมส่งผิวสวยแล้ว..วันนี้

ปัจจุบัน

ก่อตั้งโรงงาน NEJ SCIENCE เพื่อขยายการผลิต

Milestones

ปี 2019 แบรนด์ EVE’S จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เนจ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตครื่องสำอางของตนเอง จนกลายเป็นแบรนด์ออนไลน์ เจ้าแรกและเจ้าเดียว ที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง โดยทำงานภายใต้กรอบ ความคิดที่เป็น DNA ของแบรนด์ EVE’S ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เข้าใจหลักการทำงานตามกระบวนการโครงสร้างของผิวอย่างแท้จริง ค้นหาสารออกฤทธิ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด จึงทำให้ทุกผลิตภัณฑ์ของ EVE’S ตอบโจทย์ปัญหาผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2019

ปัจจุบัน

Milestones

2019

ก่อตั้งโรงงาน NEJ SCIENCE เพื่อขยายการผลิต

ปี 2019 แบรนด์ EVE’S จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เนจ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตครื่องสำอางของตนเอง จนกลายเป็นแบรนด์ออนไลน์ เจ้าแรกและเจ้าเดียว ที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง โดยทำงานภายใต้กรอบ ความคิดที่เป็น DNA ของแบรนด์ EVE’S ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เข้าใจหลักการทำงานตามกระบวนการโครงสร้างของผิวอย่างแท้จริง ค้นหาสารออกฤทธิ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด จึงทำให้ทุกผลิตภัณฑ์ของ EVE’S ตอบโจทย์ปัญหาผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

EVE'S เริ่มมีการเติบโตและขยายฐานตัวแทนผู้ขาย EVE'S มากขึ้น

Milestones

2017

Milestones

2017

EVE'S เริ่มมีการเติบโตและขยายฐานตัวแทนผู้ขาย EVE'S มากขึ้น

เริ่มก่อตั้งโรงงาน EVE'S LAB เพื่อพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ของอีฟส์

Milestones

2016

Milestones

2016

เริ่มก่อตั้งโรงงาน EVE'S LAB เพื่อพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ของอีฟส์

ดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ EVE'S และมีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Milestones

2015

Milestones

2015

ดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ EVE'S และมีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

เริ่มรีแบรนด์จาก Pretty EVE เป็นแบรนด์ EVE'S

Milestones

2014

Milestones

2014

เริ่มรีแบรนด์จาก pRETTY EVE เป็นแบรนด์ eve's

เปลี่ยนจากแบรนด์ EVE Laxshmi เป็นแบรนด์ Pretty EVE

Milestones

2013

Milestones

2013

เปลี่ยนจากแบรนด์ EVE Laxshmi เป็นแบรนด์ Pretty EVE

ดำเนินการภายใต้ชื่อ EVE Laxshmi

Milestones

2012

Milestones

2012

ดำเนินการภายใต้ชื่อ EVE Laxshmi

เริ่มสร้างแบรนด์ EVE Laxshmi

Milestones

2011

Milestones

2011

เริ่มสร้างแบรนด์ EVE Laxshmi

Change location and language ไทย – ไทย

บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

EVE'S CORPORATION CO., LTD.

0